סמאעי סמי 
ירושליים 
        דוד פפו ודוד ג'אקו
                     זולה 
                       7/5
       ארמניקה
 חזרה מהים או
מת אב ומת אלול
הדקו
         ג'יפסי
       משימה בילתי אפשרית
                נדנדה
             סיריטאקי צ'יק 
שבע'לה או - אשכים לבית השר
בזרגנה יווני קאוור
                                ארמניקה
                      ג'יפסי
                           סמי הסמעי 
                 שבע'לה - אשכים לבית השר
                     הדקו 
              מת אב ומת אלול (5
                                רוקי
ירושלים